Biro Kebajikan, Sosial dan Rekreasi

KETUA BIRO
AMRUL FAZLI BIN MOHAMAD
ksr@perpena.com.my
PENOLONG KETUA BIRO
ZARINA BINTI ZAHARUDDIN
ksr@perpena.com.my
PENOLONG KETUA BIRO
FADILAH BIN SOPHIAN
ksr@perpena.com.my