Biro Pembangunan Kerjaya

KETUA BIRO
NGAH BIN HITAM
kerjaya@perpena.com.my
PENOLONG KETUA BIRO
MOHD AL-HAFIZ BIN AHMAD
kerjaya@perpena.com.my
PENOLONG KETUA BIRO
NORMALA BINTI HAMZAH
kerjaya@perpena.com.my